Dekontaminační středisko

Dekontaminační středisko DEKOS v Hradci Králové je komplexně vybavené centrum sanačních prací, které poskytuje zákazníkům nejrůznější služby v oblasti dekontaminace a recyklace odpadů.

Vlastní dekontaminace zemin metodou "ex situ" probíhá v izolovaných betonových jímkách se sjezdy pro vjezd a výjezd dopravní a kultivační techniky.

Pro dočasné uložení dekontaminované zeminy je v areálu zřízena depozitní plocha. Dekontaminace kalů probíhá na univerzální flotační jednotce s dočištěním na kalových polích. 

Kontakt na dekontaminační středisko: 495 521 050

Kontakty - Dekontaminační středisko

Telefon: +420 495 521 050

E-mail: hydro@chrudim.cz