Reference

Akce: ČENKOV, okr. Jihlava

Zpracovatel: RNDr. W. Tůma, J. Taranza

Rok realizace: 1999, 2000

Investor: Město Třešť

Cíl a realizace prací: zdroj podzemní vody pro obec Čenkov, vrt do hl. 29 m o vydatnosti 0,5 l.s-1

Akce: VELKÝ BERANOV, okr. Jihlava

Zpracovatel: RNDr. W. Tůma, J. Taranza

Rok realizace: 2000

Investor: Obec Velký Beranov

Cíl a realizace prací: zdroj podzemní vody pro sportovní areál, vrt VB-1 do hl. 50 m o vydatnosti 2,0 l.s-1

Akce: KAMENICE - BLAŽETÍN, okr. Jihlava

Zpracovatel: RNDr. W. Tůma, J. Taranza

Rok realizace: 2000

Investor: Kostelecké uzeniny a.s.

Cíl a realizace prací: zdroj podzemní vody pro posílení prameniště “Blažetín”, vrt KB-1 do hl. 71 m o vydatnosti 1,5 l.s-1

Akce: PŘÍŠTPO, okr. Vsetín

Zpracovatel: RNDr. W. Tůma, J. Taranza

Rok realizace: 2000

Investor: Obec Příštpo

Cíl a realizace prací: zdroj podzemní vody pro zásobení obce Příštpo, vrt PR-1 do hl. 82 m o vydatnosti 0,3 l.s-1

Akce: LITOMĚŘICE, okr. Litoměřice

Zpracovatel: RNDr. W. Tůma, J. Taranza

Rok realizace: 2000

Investor: Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Litoměřice

Cíl a realizace prací: zdroje podzemní vody pro zajištění požární vody, pitné vody a zdroje vody pro geotermální vytápění (vrt Lt-1H do hl. 112 m - 14 l.s-1), provedení vrtů pro zpětný zásak podzemní a srážkové vody (vrty Lt-z1 až 6z, hloubké 62 až 121 m)

Kontakty

Telefon: +420 469 622 330

E-mail: hydro@chrudim.cz