O nás

HYDROGEOLOGIE CHRUDIM spol. s r. o. byla založena v roce 1992 skupinou specialistů z bývalého s.p. Vodní Zdroje Praha čímž navazuje na dobré tradice tohoto podniku. Již od samého počátku je předmětem naší činnosti oblasti vodního hospodářství, především se pak specializujeme na vyhledávání a oceňování zdrojů pitné vody se zaměřením na zdroje vysoké kvality (kojenecká, stolní voda), na ochranu podzemních zdrojů před znečištěním a sanaci, a dále pak na zpracování ekologických auditů. Zpracováváme odborné a soudně znalecké posudky, provozní řády dekontaminačních ploch a monitorovací řády.


Od roku 1993 provozujeme dekontaminační středisko DEKOS, kde pomocí speciálních biotechnologických postupů recyklujeme kontaminované zeminy a kaly. Používáme při tom atestované české mikrobiální kmeny povolené k použití v České i Slovenské republice.
V poslední době jsme se rovněž zaměřili na komplexní dodávky tepelných čerpadel - topných systémů budoucnosti. 

Naše firma je zaměřena na odborná řešení problematiky včetně návrhů technologie, dodávky know-how a řízení prací. Za účelem zajištění technické části spolupracujeme s firmami: 
 - Vojenské stavby a.s., o.z. POZISTAV Hradec Králové (společné provozovánídekontaminačního střediska DEKOS, výstavba skládek odpadů, výstavba ČOV)
 - GEO-ING Jihlava spol. s r.o. (výhradní spolupráce v oblastech: hydrogeologie, vrtný průzkum, monitorovací vrty, výstavba nových skládek odpadů, imobilizace starých skládek) 

Při řešení celého komplexu úloh používáme moderní průzkumové metody jako např.geofyzikální metody (metoda VDV, refrakční seismika, geoelektrické metody, atmogeochemie apod.), metody matematického modelování za použití speciálního software, jakožto i netradiční metody (úprava podzemních vod "in situ", podzemní clony, horizontální sanační prvky atd.), dále pak specializované přístroje (WADI, ECOPROBE apod.) určené k orientačnímu posouzení rozsahu a původu znečištění, vyhledávání podzemních zdrojů atd. Veškerá měření jsou vyhodnocena odbornými specialisty a zpracována a prezentována za použití výpočetní techniky.


Za dobu své činnosti zpracovali pracovníci firmy na desítky akcí z nejrůzněších oblastí aplikované komunální, regionální a sanační hydrogeologie. Tyto referenční akce byly zpracovávány v nejrůznějších místech po celém území České i Slovenské republiky. 
 

Kontakty

Telefon: +420 469 622 330

E-mail: hydro@chrudim.cz